0098 912 221 3600
021 88 325 995-7
021 88 325 998
بازگشت
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

پلیس قضایی حق مسلم قوه قضاییه است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: احیای «پلیس قضایی» از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند، بنابراین این مهم باید دوباره تشکیل شود تا دستگاه قضایی با سرعت بیشتر و بهتری به پرونده‌ها رسیدگی کند.

جعفر دارابخانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی  منطقه ایلام، در مورد اهمیت احیای پلیس قضایی اظهار کرد: در اصل 156 قانون اساسی وظائف و ماموریت‌های قوه قضائیه مشخص شده، به استناد اصل یاد شده قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

وی با بیان اینکه تظلم‌خواهی، گسترش عدل، آزادی‌های مشروع، کشف جرم، تعقیب، مجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین وظایف این دستگاه است، افزود: در اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح متناسب قضایی نیز از وظایف این دستگاه ذکر شده است.

دارابخانی ادامه داد: همچنان که در اصل 156 ذکر شده، پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، صدور آراء متناسب و اجرای احکام از وظایف این دستگاه مستقل است، طبیعتاً برای این اقدامات نیروی متخصص و امکانات کافی نیاز است تا یکی از مهمترین امور جامعه که امنیت است توسط این دستگاه با همکاری سایر نهادها برآورده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر اینکه کشف جرم، تعقیب، تحقیق، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی امری فنی و پیچیده بوده و انجام همه این امور راساً توسط قضات امری محال و غیرممکن است، خاطرنشان کرد: حذف دادسرا و پلیس قضایی در گذشته باعث خدشه‌دار شدن روند تحقیقات در پروندها شد که خوشبختانه با تدبیر مسئولان، دادسراها دوباره احیاء شد و اکنون دادگستری نیازمند احیاء پلیس قضایی است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه لایحه تنظیمی در خصوص پلیس قضایی در دولت قبل بایگانی شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقدامات تعقیب، تحقیق و اجرای تصمیمات قضایی فنی و تخصصی بوده؛ لذا جمع آوری ادله، بازجویی از طرفین پرونده، اخذنظر کارشناس و مطلعین، جمع آوری اطلاعات اهالی محل حاضر و ناظر بر ارتکاب جرائم، جلب افراد، تفتیش اماکن، تنظیم صورت جلسات و نحوه تحقیق که مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی باشد، بیانگر نقش و اهمیت حضور پلیس تخصصی با داشتن تحصیلات و آگاهی‌های حقوقی، قضایی و فنی است.

داربخانی ادامه داد: شرایط انتخاب اعضای پلیس قضایی و نظارت عالیه دستگاه قضایی و خروج آنان از انجام سایر اقدامات انتظامی و امنیتی ایجادگر فضای مناسب برای اقدامات تخصصی و فنی توسط پلیس قضایی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه توسط قضات است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه کثرت پرونده‌ها، وقوع جرائم نوظهور، مأموریت‌های متنوع نیروی انتظامی و جابجایی محل خدمت نیروهای انتظامی بر اساس تصمیمات مدیریتی، ضرورت بیش از بیش تشکیل پلیس قضایی را آشکار می‌کند، بیان کرد: ضابطین بخشی از عدالت کیفری هستند که با پرونده‌های اتهامی درگیرند و با تشکیل پلیس قضایی یکی از مأموریت‌های پرحجم که بر عهده نیروی انتظامی است به پلیس قضایی محول و پلیس‌های اداری و تأمینی نیروی انتظامی فرصت خدمات بیشتری برای خدمات رسانی به مردم و پیشگیری از جرائم پیدا می‌کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با بیان اینکه از آنجایی که تحقیقات از وظائف ذاتی قضات بوده، بنابراین پلیس آموزش دیده و تخصصی بهترین نائب برای انجام این امر مهم است، تصریح کرد: از طرف دیگر این حق مسلم قوه قضائیه است که برای تحقق سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی از نیروهای ماهر و تحت آموزش و نظارت خویش بهره مند باشد.

دارابخانی با تاکید بر اینکه قطعاً تصویب این لایحه با مساعدت نمایندگان محترم که اخیراً از سوی رییس محترم قوه قضائیه به مجلس ارسال شده گامی در جهت خدمات مطلوب‌تر قضایی به مردم و زمینه بهتر و صحیح اجرا شدن قانون است و با تشکیل این پلیس مدیریت پرونده‌ها درون سازمانی می‌شوند، خاطرنشان کرد: تشکیل این پلیس تخصصی اقدامی اساسی در جهت هماهنگی بیشتر با روح حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کیفری است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با اشاره به اینکه پلیس، نیروهای نظامی و انتظامی عامل نظم و امنیت جامعه هستند، گفت: ماموریت این پلیس قاعدتاً بعد از اتفاق جرم است که در فرایند رسیدگی یاری‌گر همکاران قضایی خواهد و قطعاً خیر و منفعت آن به اعضای جامعه بر می‌گردد و از طرفی دیگر با برداشتن این خدمت سنگین از دوش نیروی انتظامی و محول کردن آن به پلیس قضایی، نیروی انتظامی با برنامه‌ریزی و مداقه بیشتر فرصت اقدامات سازنده‌تری در سایر زمینه‌ها دارد.

 

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: احیای «پلیس قضایی» از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند، بنابراین این مهم باید دوباره تشکیل شود تا دستگاه قضایی با سرعت بیشتر و بهتری به پرونده‌ها رسیدگی کند.

جعفر دارابخانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، در مورد اهمیت احیای پلیس قضایی اظهار کرد: در اصل 156 قانون اساسی وظائف و ماموریت‌های قوه قضائیه مشخص شده، به استناد اصل یاد شده قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

وی با بیان اینکه تظلم‌خواهی، گسترش عدل، آزادی‌های مشروع، کشف جرم، تعقیب، مجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین وظایف این دستگاه است، افزود: در اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح متناسب قضایی نیز از وظایف این دستگاه ذکر شده است.

دارابخانی ادامه داد: همچنان که در اصل 156 ذکر شده، پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، صدور آراء متناسب و اجرای احکام از وظایف این دستگاه مستقل است، طبیعتاً برای این اقدامات نیروی متخصص و امکانات کافی نیاز است تا یکی از مهمترین امور جامعه که امنیت است توسط این دستگاه با همکاری سایر نهادها برآورده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با تاکید بر اینکه کشف جرم، تعقیب، تحقیق، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی امری فنی و پیچیده بوده و انجام همه این امور راساً توسط قضات امری محال و غیرممکن است، خاطرنشان کرد: حذف دادسرا و پلیس قضایی در گذشته باعث خدشه‌دار شدن روند تحقیقات در پروندها شد که خوشبختانه با تدبیر مسئولان، دادسراها دوباره احیاء شد و اکنون دادگستری نیازمند احیاء پلیس قضایی است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه لایحه تنظیمی در خصوص پلیس قضایی در دولت قبل بایگانی شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقدامات تعقیب، تحقیق و اجرای تصمیمات قضایی فنی و تخصصی بوده؛ لذا جمع آوری ادله، بازجویی از طرفین پرونده، اخذنظر کارشناس و مطلعین، جمع آوری اطلاعات اهالی محل حاضر و ناظر بر ارتکاب جرائم، جلب افراد، تفتیش اماکن، تنظیم صورت جلسات و نحوه تحقیق که مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی باشد، بیانگر نقش و اهمیت حضور پلیس تخصصی با داشتن تحصیلات و آگاهی‌های حقوقی، قضایی و فنی است.

داربخانی ادامه داد: شرایط انتخاب اعضای پلیس قضایی و نظارت عالیه دستگاه قضایی و خروج آنان از انجام سایر اقدامات انتظامی و امنیتی ایجادگر فضای مناسب برای اقدامات تخصصی و فنی توسط پلیس قضایی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه توسط قضات است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه کثرت پرونده‌ها، وقوع جرائم نوظهور، مأموریت‌های متنوع نیروی انتظامی و جابجایی محل خدمت نیروهای انتظامی بر اساس تصمیمات مدیریتی، ضرورت بیش از بیش تشکیل پلیس قضایی را آشکار می‌کند، بیان کرد: ضابطین بخشی از عدالت کیفری هستند که با پرونده‌های اتهامی درگیرند و با تشکیل پلیس قضایی یکی از مأموریت‌های پرحجم که بر عهده نیروی انتظامی است به پلیس قضایی محول و پلیس‌های اداری و تأمینی نیروی انتظامی فرصت خدمات بیشتری برای خدمات رسانی به مردم و پیشگیری از جرائم پیدا می‌کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با بیان اینکه از آنجایی که تحقیقات از وظائف ذاتی قضات بوده، بنابراین پلیس آموزش دیده و تخصصی بهترین نائب برای انجام این امر مهم است، تصریح کرد: از طرف دیگر این حق مسلم قوه قضائیه است که برای تحقق سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی از نیروهای ماهر و تحت آموزش و نظارت خویش بهره مند باشد.

دارابخانی با تاکید بر اینکه قطعاً تصویب این لایحه با مساعدت نمایندگان محترم که اخیراً از سوی رییس محترم قوه قضائیه به مجلس ارسال شده گامی در جهت خدمات مطلوب‌تر قضایی به مردم و زمینه بهتر و صحیح اجرا شدن قانون است و با تشکیل این پلیس مدیریت پرونده‌ها درون سازمانی می‌شوند، خاطرنشان کرد: تشکیل این پلیس تخصصی اقدامی اساسی در جهت هماهنگی بیشتر با روح حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کیفری است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با اشاره به اینکه پلیس، نیروهای نظامی و انتظامی عامل نظم و امنیت جامعه هستند، گفت: ماموریت این پلیس قاعدتاً بعد از اتفاق جرم است که در فرایند رسیدگی یاری‌گر همکاران قضایی خواهد و قطعاً خیر و منفعت آن به اعضای جامعه بر می‌گردد و از طرفی دیگر با برداشتن این خدمت سنگین از دوش نیروی انتظامی و محول کردن آن به پلیس قضایی، نیروی انتظامی با برنامه‌ریزی و مداقه بیشتر فرصت اقدامات سازنده‌تری در سایر زمینه‌ها دارد.